Uitvoeren van boekhoudkundige taken en raadgeving daaromtrent
  Opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
  Adviesverlening in alle belastingaangelegenheden
  Assistentie bij de naleving van de diverse fiscale verplichtingen
  Raadgeving inzake bedrijfsbeheer en financiŽle aangelegenheden
  Raadgeving inzake het juridisch statuut van de onderneming en de opvolging
  Assistentie bij de vestiging van een zelfstandig ondernemer
  Assistentie bij de oprichting van een onderneming
  Opstellen van een financieel plan
  Assistentie op vlak van het bekomen van premies, subsidies of tegemoetkomingen
  Evaluatie van een onderneming en haar handelen
  Vereffenaar van vennootschappen